المشروع حایرآسا

اسم صاحب العمل : شرکت مان سازان آوگون

عنوان المشروع : اصفهان، مورچه خورت گروه صنعتی اسنوا

زمن تنفیذ المشروع : ۱۲۰ یوم

وصف المشروع : صفحه مرکبه النانوفاند مضاده الحریق مع واجهه العرض لامل المسطحه و زجاج مزدوج قیاسی مدخن ساذج و صلب

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟