المشروع خیابان جی

اسم صاحب العمل : جناب آقای مهندس تولایی

عنوان المشروع : اصفهان، خیابان جی

زمن تنفیذ المشروع : ۶۰ یوم

وصف المشروع : الباب و النوافذ الالومینیومیه مع صفحه اکبا الایرانیه و زجاج مزدوج ساذج ۴و ۴

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟