المشروع فرهنجیان

اسم صاحب العمل : شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

عنوان المشروع : اصفهان، پل شهرستان، باغ مشهد

زمن تنفیذ المشروع : ۱۷۰ یوم

وصف المشروع: الباب و النوافذ الالومینیومیه مع صفحه اکبا الایرانیه و زجاج مزدوج ساذج ۴ و ۴

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟