شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

نام کارفرما: شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

آدرس پروژه: اصفهان، پل شهرستان، باغ مشهد

مدت زمان اجرا: ۱۷۰ روز

شرح پروژه: درب و پنجره آلومینیومی با پروفیل آکپای ایران و شیشه دو جداره ساده ۴ و ۴

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟