پروژه سون سنتر

نام کارفرما: شرکت هما

آدرس پروژه: تهران

مدت زمان اجرا: 140 روز

شرح پروژه: دوجداره سازی شیشه شامل یک لایه شیشه دودی سکوریت به ضخامت 6 میلیمتر، اسپیسر 14 میلیمتر و شیشه ساده سکوریت به ضخامت شش میلیمتر به صورت یوچنلی با چسب سیلیکون استراکچرال