مشخصات پروژه

آدرس: خیابان جی

 

شرح :

تولید و نصب درب و پنجره آلومینیومی اختصاصی با پروفیل آکپا ایران همراه با شیشه دوجداره صنعتی گرید A با آرم استاندارد