مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان، خیابان خانه اصفهان

 

شرح :

نمای لامل تخت و خم جامبو با شیشه دو جداره‌ی استاندارد دودی و ساده سکوریت