مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان، خیابان مرداویج، چهارراه فارابی

 

شرح :

نمای کرتین وال لامل یوچنل دار همراه با شیشه دوجداره برنز ۶ میل سکوریت و ساده ۶ میل سکوریت گرید A با آرم استاندارد و  چسب سیلیکون stractural