مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان، شاهین شهر

 

شرح :

شیشه ۱۰ میل سکوریت جامبو