برج الیزه

نام کارفرما: شرکت هما

آدرس پروژه: مشهد

مدت زمان اجرا: ۱۰۵ روز

شرح پروژه: دوجداره سازی شیشه شامل یک لایه شیشه لمینت ساده ۴ و ۴ میلیمتر، اسپیسر ۱۴ میلیمتر و شیشه ساده سکوریت به ضخامت ۶ میلیمتر