برج ایزدشهر

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: مازندران، ایزدشهر

مدت زمان اجرا: ۵۰ روز

شرح پروژه:اجرای نرده شیشه‌ای جان پناه با شیشه لمینت ۸ و ۸ سکوریت  به همراه هندریل