بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)

عنوان المشروع: أصفهان

زمن تنفیذ المشروع:  ۹۰ یوم

وصف المشروع: الزجاج المزدوج بما فيه زجاج متحکم علی الطاقۀ و زجاج رقائقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *