جواهر فروشی بت شکن

مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان، مجتمع کوثر

 

شرح :

شیشه ضدگلوله کریستال چینی