ساختمان اداری شرکت حایر آسا

نام کارفرما: شرکت مان سازان آوگون

آدرس پروژه: اصفهان، مورچه خورت گروه صنعتی اسنوا

مدت زمان اجرا: ۱۲۰ روز

شرح پروژه: ورق کامپوزیت نانو واند ضد حریق همراه با نمای لامل تخت و شیشه دو جداره استاندارد دودی ساده و سکوریت