ساختمان مرکزی بیمه ایران

 

 

نام کارفرما: بیمه ایران شعبه مرکزی اصفهان

آدرس پروژه: اصفهان،خیابان چهارباغ

مدت زمان اجرا: ۳۰ روز

شرح پروژه: طراحی ، تولید و اجرای نرده شیشه ای خم همراه با هندریل

شیشه لمینت سکوریت خم ساده ۸میل سکوریت  + pvb1.52+ ساده ۸میل سکوریت