سالن همایش های بین المللی اصفهان

آدرس پروژه: اصفهان

مدت زمان اجرا:۱۲ ماه

شرح پروژه: دوجداره سازی شیشه لمینت اسپایدری شامل شیشه لمینت semi-Temperd به ضخامت ۸ و ۸ میلیمتر با pvb1.52، اسپیسر ۱۶ و شیشه sunergy clear به ضخامت ۸ میلیمتر