صرافی شاملو

نام کارفرما: جناب آقای شاملو

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان سعادت آباد

مدت زمان اجرا: ۲۵ روز

شرح پروژه: شیشه ضد گلوله ۴ لایه ۱۰ میل کریستال (ضد کلاش)