فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

نام کارفرما: شرکت آلفا

آدرس پروژه: اصفهان، سالن پروازهای خارجی فرودگاه شهید بهشتی

مدت زمان اجرا: ۷۰ روز

شرح پروژه: دوجداره سازی شیشه لمینت دولایه با ضخامت ۶و۶ میلیمتر و PVB 1.52، اسپیسر ۱۲ میلیمتر و شیشه سانرژِی Cemi-Tempered