فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان سالن پروازهای خارجی فرودگاه شهید بهشتی

 

شرح :

دوجداره سازی شیشه لمینت دولایه ۶و۶ خام و شیشه سانرژی ۶ میلیمتر semi tempered