مجتمع تجاری دی دی

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه:مازندارن

مدت زمان اجرا: ۹۰ روز

شرح پروژه:اجرای نمای اسپایدر با شیش های لمینت خم و تخت ساده سکوریت شده به ضخامت ۱۰ و ۱۰ میلیمتر با pvb1.52