مجتمع تجاری سون سنتر

نام کارفرما: شرکت هما

آدرس پروژه: تهران

مدت زمان اجرا: ۱۴۰ روز

شرح پروژه: دوجداره سازی شیشه شامل یک لایه شیشه دودی سکوریت به ضخامت ۶ میلیمتر، اسپیسر ۱۴ میلیمتر و شیشه ساده ۶سکوریت به ضخامت شش میلیمتر به صورت یوچنلی با چسب سیلیکون استراکچرال