مجتمع تجاری نوژان | Nojan Commercial Complex

نام کارفرما: شرکت آلتین

آدرس پروژه: ساری مجتمع تجاری نوژان

مدت زمان اجرا: ۷۵  روز

شرح پروژه: طراحی، تولید و اجرای نمای شیشه­ ای اسپایدر با شیشه های لمینت ساده ده میل سوپر کلیر سکوریت +pvb1.52+ ساده ده میل سوپر کلیر سکوریت