مجتمع تجاری نیکبخت

مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان، خیابان نیکبخت

 

شرح :

تولید و اجرای شیشه دوجداره ساده ۶و۶ full tempered با سیستم پرده خور مگنتی