مجتمع مسکونی بیشه حبیب

 

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان،بیشه حبیب

مدت زمان اجرا: ۸۵ روز

شرح پروژه: تولید و اجرای درب و پنجره ترمال بریک با پروفیل  ترک با شیشه دو جداره سکوریت