مجتمع مسکونی رزمندگان

نام کارفرما: جناب آقای مهندس کبیری

آدرس پروژه: اصفهان،چهار راه رزمندگان

مدت زمان اجرا: ۷۵ روز

شرح پروژه: تولید و نصب پنجره های تخت و خم با پروفیل آکپای ایرانی همراه با شیشه دودی و سکوریت و

اجرای نمای لامل تخت همراه با شیشه دو جداره دودی و ساده سکوریت