مجتمع مسکونی رزمندگان

مشخصات پروژه

آدرس: خیابان رزمندگان

 

شرح :

تولید و نصب شیشه دوجداره دودی ۶ میل سکوریت و ساده ۶ میل سکوریت گرید A با آرم استاندارد جهت نمای کرتین وال و درب و پنجره //  تولید و نصب شیشه دوجداره خم دودی ۶ سکوریت و ساده ۶ سکوریت گرید A با آرم استاندارد //    تولید و نصب حفاظ شیشه ای دودی ۱۰  میل سکوریت