مجتمع مسکونی سان لند

نام کارفرما: جناب آقای مهندس پورجم

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان خانه اصفهان

مدت زمان اجرا: ۱۷۰ روز

شرح پروژه: نمای لامل تخت و خم جامبو با شیشه دو جداره‌ی استاندارد دودی و ساده سکوریت