مجتمع مسکونی فارابی

نام کارفرما: جناب آقای خسروی

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مرداویج، چهارراه فارابی

مدت زمان اجرا: ۱۴۰ روز

شرح پروژه: نمای کرتین وال لامل یوچنل‌دار همراه با شیشه دو جداره برنز و ساده سکوریت و چسب سیلیکون