مجتمع مسکونی مطهری

مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان، خیابان مطهری

 

شرح :

اجرای نمای کرتین وال با پروفیل ترک و شیشه دوجداره برنز ۶ سکوریت و ساده ۶ سکوریت گرید A با آرم استاندارد