مجتمع مسکونی ملاصدرا

نام کارفرما: جناب آقای مهندس خسروی

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان ملاصدرا

مدت زمان اجرا: ۱۴۵ روز

شرح پروژه: نمای لامل تخت و خم با شیشه دو جداره استاندارد دودی و ساده سکوریت