منزل شخصی خاقانی

نام کارفرما: جناب آقای مهندس نعمت بخش

آدرس پروژه: اصفهان،خیابان خاقانی

مدت زمان اجرا: ۸۵ روز

شرح پروژه: تولید و نصب درب و پنجره Lift & Slide با پروفیل ترمال بریک ترک همراه با شیشه دو جداره ۶ و ۶ سکوریت