موزه گالری دی دی

نام کارفرما: موزه گالری مجموعه DD

آدرس پروژه: مازندران

مدت زمان اجرا: ۹۰ روز

شرح پروژه:اجرای نمای sky light با شیشه های لمینت سکوریت شده به ضخامت ۸ و ۸ میلیمتر