ویترین تجاری بوستان ملت

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان، بوستان سعدی

مدت زمان اجرا: ۳۰ روز

شرح پروژه: شیشه لمینت دو لایه ۱۰ میل جامبو