ویترین مغازه پاساژ خرازی شاهین شهر

نام کارفرما: جناب آقای مهندس قشقایی

آدرس پروژه: اصفهان، شاهین شهر

مدت زمان اجرا: ۲۰ روز

شرح پروژه: شیشه ۱۰ میل سکوریت جامبو