پروژه شیشه دو جداره سکوریت و سیستم پرده خور

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان

مدت زمان اجرا: ۴۵ روز

شرح پروژه: تولید و اجرای پارتیشن‌های شیشه‌ای با شیشه دو جداره سکوریت و سیستم پرده خور