پروژه غدیر

نام کارفرما: جناب آقای لطفی

آدرس پروژه: اصفهان،خیابان آتشگاه

مدت زمان اجرا: ۲۰ روز

شرح پروژه: تولید  ۷۰۰ متر مربع  شیشه دوجداره لمینت ساده ۶و۶ سکوریت +sp10+ شیشه ۶سانرژی سکوریت