پروژه ویترین تجاری چهارباغ بالا

نام کارفرما: مهندس کیانی

آدرس پروژه: اصفهان، چهارباغ بالا

مدت زمان اجرا: ۲۵ روز

شرح پروژه:  تولید و اجرای شیشه سکوریت ۱۰ میل جامبو