چشم‌انداز

قرار گرفتن در رده‌ی برترین شرکت‌های تولید و فرآوری شیشه با مدیریت نوآورانه و تکنولوژی سازگار با محیط زیست

اهداف استراتژیک

  • تلاش برای دستیابی به رشد پایدار و ثبات مالی از طریق محصولات با کیفیت استاندارد
  • توسعه مدیریت نوآورانه و پیشرفته از طریق نوآوری مداوم در فناوری و فرآیند سازمانی کارآمد
  • پرورش نیروهای کارآمد و متخصص از طریق آموزش علمی و فنی
  • ایجاد بستری جهت بهبود عملکرد انرژی در راستای استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدناپذیر
  • تلاش برای دستیابی به رضایت مشتریان با رعایت قوانین استانداردها و سایر الزامات مرتبط با سیستم‌های مدیریت یکپارچه(IMS)
  • نگاه به مشتریان به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه‌ی شرکت