Glass floor

نام کارفرما: شرکت ثمین سنگ
آدرس پروژه: اصفهان، خیابان آزادگان
مدت زمان اجرا: 35 روز
شرح پروژه:: اجرای کف شیشه‌ای با شیشه‌ی لمینت 10 و 10 سکوریت و pvb 1.52 شیری رنگ همراه با زیرسازی قوطی‌های آهنی